Jak pozbyć się problemu z nierzetelnym dłużnikiem?

Zadłużenia powstają nie wyłącznie na skutek obowiązków kredytowych w bankach. W szeregu przypadków wierzycielami są również osoby prywatne, jakie udostępniają pomocy pieniężnej z dobrym zabezpieczeniem. Jakim? Przeważnie są to różnorodnego rodzaju weksle. To właśnie na tych pismach warto się skoncentrować omawiając zagadnienie jakim jest coraz to popularniejszy w ostatnim czasie skup weksli. Na czym polega ta usługa? Kto ją świadczy oraz jakie są tego korzyści?

Skup weksli

Każda pełnoletnia figura, która nie ma ograniczonej zdolności do czynności legislacyjnych może emitować prywatne weksle. To oczywiście z ich użyciem możliwe jest:

•             opłacenie faktury;

•             zabezpieczenie pożyczki bądź umowy pożyczkowej;

•             zabezpieczenie dotacji unijnych lub też państwowych;

•             udzielić gwarancji.

Skup weksli własnych lub też od osób fizycznych jest wspaniałą usługą dla wierzycieli, jakich dłużnicy używając jako środka finansowego weksla nie wywiązują się z założonych zobowiązań. Wówczas specjalne firmy odkupują takie zobowiązania od biznesmenów za mniejszą kwotę stając się zarazem nowym wierzycielem dłużnika.

Są też weksle in blanco

Jest to dość charakterystyczny rodzaj weksla, który definiowany jest mianem „gołego”. Firmy, w ogromnej ofercie których odkryć można skup weksli in blanco posiadają niezwykle precyzyjne wymagania wobec ewentualnych konsumentów. Niejednokrotnie na przykład nie godzą się na zakup weksla bez sporządzonej do niego deklaracji wekslowej.

Kto może skorzystać z usługi skupu weksli?

•             wierzyciele mający weksle, których termin płatności minął;

•             wierzyciele wypowiadający umowę ubezpieczoną wekslem;

•             wierzyciele, których dłużnicy nie wykupili weksla w całości;

•             wierzyciele, jakich dłużnicy nie reagują na polubowne propozycje ugody;

•             wierzyciele po bezskutecznym procesie windykacyjnym.

Zdaniem przedstawicieli firm skupujących weksle ich konsumentami w większości wypadków są przedsiębiorcy, jacy próbują odzyskać środki z niezapłaconych faktur. Dzięki temu nie muszą mrozić pieniędzy oraz ponosić strat związanych z czynnościami windykacyjnymi.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *