Czym są sprężarki i jak działają?

Sprężarki to urządzenia, z jakimi napotykamy się niejednokrotnie. Są obecne w wielu zakładach industrialnych, oraz w każdym, przeciętnym domu! Wentylator, lodówka lub elektroluks... To tylko drobne przykłady. Nadrzędnym zadaniem przeciętnej sprężarki jest intensyfikowanie ciśnienia gazów. Czasami oczekiwany jest rezultat wymuszenia przepływu medium. Jesteśmy w stanie też bez ograniczeń zmienić temperaturę i gęstość określonego czynnika. Jak dostrzega się, sprężarki są przyrządami zdolnymi do mod...
More